İş Güvenliği Hizmetleri
İşverenler, yasa ve yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak ve yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını
Genel Risk Analizi
İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütüm koşullarından kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir.
Eğitim ve Bilgilendirme
İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek
A ARTI OSGB SANAYİ GAZETESİ HABERİ
A Artı OSGB: "Amacımız riski en aza indirmek..."